כי תבא: אין יתרון לבעל הלשון

לשון הרע הוא משחק שאי אפשר לנצח בו, לכן עליו להיעקר כבר בכניסה לארץ

ערב כניסתם לארץ עומדים עם ישראל במעמד על הר גריזים והר עיבל ושומעים את הברכות והקללות. והאברבנאל פירש שמשה רבנו ראה בחכמתו 12 סיבות בגינם תמשך רעה עצומה לעם ישראל בכניסתם לארץ, ולכן היה צריך להתריע מפניהם.
אחד מהארורים הוא הארור העשירי, “אָרוּר מַכֵּה רֵעֵהוּ בַּסָּתֶר וְאָמַר כָּל הָעָם אָמֵן”. מכה רעהו בסתר לפי חז”ל הוא עוון לשון הרע, ומשה רבינו מתריע שלשון הרע הוא אחת מהסיבות לחולי חברתי שיכול להזיק לעם ישראל הנכנס לארצו.
עד כמה מרחיקה לכת מילה אחת של האדם אנו למדים מהסיפור הבא של החפץ חיים:
פעם אחת נסע רבי ישראל מאיר הכהן, בעל ה”חפץ חיים”, בחברת רב אחר בעניין מצווה. בדרכם עצרו באכסניה והזמינו אוכל. לאחר סיום האוכל העיר הרב השני לטבחית שהאוכל היה די טוב, אולם חסר בו מלח… לאחר שיצאה מן החדר, פנה ה’חפץ חיים’ אל הרב ואמר בצער: “כל ימי נזהרתי מלדבר ומלשמוע לשון הרע, והנה עכשיו, כאשר נסעתי בחברתך, נכשלתי באיסור לשון הרע… אני כה מצטער על שבאתי… בטוח אני כי כל נסיעתנו אינה לדבר מצווה כלל! הן לא ייתכן שהנוסע לדבר מצווה יכשל באיסור חמור!”. “וכי מה אמרתי?” – אמר הרב – “הרי אמרתי שהאוכל היה טוב, רק הוספתי כי חסר בו מעט מלח”…
“אינך יודע”, אמר ה’חפץ חיים’, “מה כוחה של מילה! ודאי שמילה זו תיצור ריב בין הטבחית לבעלת הבית”. נכנסו שני הרבנים למטבח ומה עיניהם רואות? הטבחית עומדת ובוכה… כאשר ראה הרב את הטבחית בוכייה, הבין כי רבי ישראל צדק. משום כך מיהר אל בעלת הבית והתחנן בפניה שתסלח לטבחית האומללה ותשאיר אותה בתפקידה.
הכוח המרחיק לכת של המילה הנאמרת יכולה להכות את האדם בסתר מבלי שהוא מצפה לכך.
החברה שלנו היא בעייתית בעניין זה ואני מדבר על החברה בכללה, אין הפרדה בין מגזרים שונים, כי לצערינו כל המגזרים חוטאים בעוון לשון הרע. אין כמעט אחד בדור הזה ובדורות הקודמים שיכל להינצל מעוון לשון הרע.
אומר לנו שלמה המלך (קהלת י יא): “ואין יתרון לבעל הלשון”.
אמר ריש לקיש: “אם ישוך הנחש בלא לחש ואין יתרון לבעל הלשון’? לעתיד לבא מתקבצות כל החיות ובאות אצל נחש, ואומרות: ארי דורס ואוכל, זאב טורף ואוכל, אתה מה הנאה יש לך? אומר להם: וכי מה יתרון לבעל הלשון?…” כשם שהנחש אינו נהנה מנשיכתו אלא מכך שהאדם נפל, כך המדבר לשון הרע אינו נהנה מעצם דבריו אלא מנפילתו וקריסתו של אדם אחר, והיא הגורמת לו להרגיש גבוה יותר וצודק יותר.
לכאורה יש להקשות: והרי אנו רואים שדוקא ‘יש יתרון לבעל הלשון’ – הפגיעה באדם אחר יוצרת אצלו תחושה טובה, המעמד החברתי תחושת הכוח והעוצמה. אכן יש יתרון לבעל הלשון?
החידוש שלנו היום הוא חד-משמעי, למרות שלטווח קצר יש יתרון לבעל הלשון אומר שלמה המלך שבטווח הארוך, בסיכום הכולל, אין שום יתרון ל’מספרי לשון הרע’ וגם המטרות שכביכול מספרי לשון הרע השיגו אותן יתהפכו על פניהן, שהרי ללא לשון הרע איכות החיים הייתה טובה הרבה יותר.
רוב הלחצים של האדם נובעים מחששותיו כיצד תגיב החברה על מעשיו ודבריו וכיצד חושבים עליו. כאשר אדם יודע שאין תגובה ואין דיבורים על מה שהוא עושה – הלחץ שלו פוחת והוא אינו חי בהתגוננות, אלא בזרימה נעימה יותר של החיים. ולכן למרות שהשגת את מבוקשך באמירת לשון הרע ויש לך יתרון על חברך כעת, הגלגל יכול להתהפך ואתה מוצא את עצמך ללא יתרון ומוכה כפי שאתה היכית.
ולכן דבריו של שלמה המלך עמוקים מיני ים: לשון הרע הוא משחק שאי אפשר לנצח בו, אי אפשר להשיג בו יתרון אבסולוטי ולכן יש לעקור אותו מהשורש. לכן מתריע משה רבנו בכניסה לארץ, “ארור מכה רעהו בסתר”. במשחק של לשון הרע אין מנצחים, כולם מפסידים, ועל מנת לקיים חברה מסודרת יש לעקור עניין זה כבר בכניסה לארץ.

אולי יעניין אתכם:

מלכת השרון

טעמים בשוק, מעפילים בקולנוע ומלטשות יהלומים בלתי נשכחות. ההיסטוריה המפוארת של נתניה פוגשת את המטיילים של היום עיר היהלומים, חבצלת השרון – את הכתבה הזאת

קרא עוד »

מארצות החום אל חלוני

מארצות החום אל חלוני מאת: שגית הורוביץ, ספארי רמת גן הופעתם של גוזלי שרקרקים ירוקים בבית החולים לחיות בר אינה מאורע שמתרחש כל יום בתוך

קרא עוד »
נגישות