אפקט הפרפר

השפעת היחיד על הכלל והעולם דורשת נטילת אחריות

“ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה” (י”א, כ”ו).
נשאלת השאלה, מדוע פתח הפסוק בלשון יחיד – “ראה”, והמשיך בלשון רבים – “לפניכם”?
חז”ל במסכת קידושין דף מ’ ע”ב העירו על כך ואמרו:
“לעולם יראה אדם עצמו כאילו הוא וכל העולם כולו חציו חייב וחציו זכאי זכה ועשה מצוה אשריו שהטה עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות, עבר עבירה אוי לו שהכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף חובה והוא שנאמר “ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה”.
ובפשטות העניין למדנו מכאן, שעל האדם לבחון ולהתבונן בכל מעשיו, איך הם ישפיעו על הכלל כולו. כלומר האדם אינו אחראי רק על ההשפעה של מעשיו על חייו ונפשו, אלא כל מעשה של האדם יש לו השלכות רבות על המציאות הסובבת אותו. מעשה קטן בקצה אחד של העולם, יכול לעורר סופה גדולה בקצה השני של העולם. לא בכדי “כל המציל נפש אחת מישראל כאילו הציל עולם ומלואו” -פשוטו כמשמעו. כל אדם הוא מרכיב חיוני בעולם שלו וקיומו ומעשיו בעולם הזה מכריעות את הכף לכאן או לכאן.
מובא בשם הרב אשר וייס שליט”א, שכאשר אדם עובר עבירה ברבים הוא משפיע לא רק בעולמות העליונים אלא אף בעולם הזה, כיוון שאנשים הסובבים אותו ילמדו ממעשיו ויעשו כמותו. ולכן עתיד הוא אותו אדם ליתן את הדין לא רק על מעשיו אלא אף על מה שגרם לאחרים לקלקל. ומפי השמועה למדנו שסיפר החפץ חיים על אחד ממנהיגי המהפכה הבולשביקית ברוסיה (ליאון טרוצקי, שבילדותו נקרא לייבל ברונשטיין) שבילדותו למד בחדר תשב”ר. מספרים שהמלמד שלו פשע מאוד בחינוכו ובין השאר בגלל זה הוא יצא לתרבות רעה. אמר החפץ חיים שהמלמד שפשע בחינוכו עתיד ליתן את הדין לא רק על נפש הילד אלא גם על מיליוני נפשות שמתו או שנדחו על ידו מתחת כנפי השכינה. והדברים מבהילים, עד כמה צריך היחיד להיזהר בכל מעשיו שכן הוא יכול להשפיע על נפשות רבות.

כמו כן מצינו במידה טובה שגדולה ממידת פורענות. המיילדות העבריות שחירפו את נפשן נגד גזירת פרעה והצילו את היולדות העבריות, הקב”ה גמל איתם טובה – “וייטב אלקים למילדות וירב העם”. מהי אותה הטבה שנתן אלוקים למיילדות? מסביר האור החיים הקדוש (שמות א’ כ’): “צריך לדעת מה היא ההטבה…כי בראות ה’ יראתם מאלקים הזמין להם עשות מצוות לאין קץ להרבות שכרן והוא אומרו וייטב… ומה הוא הטובה, וירב העם שבזה יגדל זכותם כי כולם יחשבו להם כשלא הרגום”.
כל זרע ישראל שהיה מיוצאי מצרים נחשב לזכותם של המיילדות העבריות, תקומת עם ישראל כולו נזקפת למיילדות העבריות. מעשה אחד, שתי נשים ושכר אין קץ.

בדומה לכך מספר הרב נח וינברג זצ”ל, מייסדה של אש התורה, שהרב ש”ך זצ”ל ביקר בישיבה שלו והתרשם מעבודת הקודש שהם עושים לקירוב יהודים הרחוקים מתורה ומצוות שמתרחשת בין כותלי הישיבה, ואמר את הדברים הבאים: “אם ההיסטוריה הוכיחה שבכוחו של בן אנוש אחד להרוס את חייהם של שישה ימליון בני אדם, הרי שבכוחו של בן אנוש גם להציל את חייהם של שישה ימליון בני אדם!”

למדנו איפה שהאדם צריך אדם לכלכל מעשיו, כיצד ישפיעו מעשיו על זולתו לטב ולמוטב. ולכן מתחילה פרשתינו בלשון יחיד “ראה” – להדגיש את האחריות הרובצת על כתפי כל אדם ואדם שבכוחו להביא קללה לעולם ולחילופין להביא ברכה. הכל תלוי באדם עצמו.

אולי יעניין אתכם:

הדליקו את הנר

הדליקו את הנר מאת: שאול מייזליש רפאל ביטון מפליא לכתוב את סיפורה של סבתו אל מול מבחן אחד הסיפור הבא אמיתי, ואירע לאמם של דר’

קרא עוד »

מעט מן האור

מעט מן האור מאת: שאול מייזליש סיפוריו המופלאים של בית חינוך עיוורים בספר חדש ומלא בטוב בימים אלה יצא לאור ספרו של העיתונאי והסופר מנחם

קרא עוד »

הצדיק מסטפנשט

הצדיק מסטפנשט מאת: שאול מייזליש הכירו את החסידות שהוקמה יש מאין בני ברק הרב אברהם יעקב סלומון הקים יש מאין את חסידות סטפנשט בארץ ישראל,

קרא עוד »
נגישות