חלב על הזמן

מאת: הרב אורן דובדבני

האם בשבוע של חג הפסח יש בעיה הלכתית לצרוך חלב מפרות שאכלו חמץ?

זה קורה כל שנה. במהלך הקניות לפסח אנו מוצאים את עצמנו עומדים נבוכים מול מקרר מוצרי החלב ורואים על מוצרי חלב רבים את הכיתוב המבלבל “כשר לפסח ערב פסח”. הבה וננסה לפענח את הנעלם וגם לנסות ולהבין את סוגית כשרות החלב לפסח.
מה עומד מאחורי השאלה? האם מותר לשתות בפסח חלב מבהמה שאכלה חמץ?
הרמ”א (יו”ד סימן ס’ סעיף א) כותב כי בהמה שנתפטמה בדברים אסורים ומותרים מותרת באכילה. אולם אם נתפטמה בדברים אסורים בלבד היא אסורה באכילה. הש”ך מסביר כי המונח ‘דברים אסורים’ מתייחס רק לאיסורי הנאה.
דברים אלו הם הרקע לדיון ההלכתי ביחס לחלב הבא מבהמה שניזונה מחמץ לפני הפסח. בחלב עצמו אין חמץ, אולם האם אין זו הנאה מחמץ?
חמץ שונה משאר איסורים כיוון שאיסורו הוא זמני (בלשון ההלכה: ‘דבר שיש מתירין’) ולכן אם מדובר בחלב שנחלב לפני פסח החלב יהיה מותר גם בפסח עצמו גם אם הבהמה כאמור אכלה חמץ, כיוון שלפני הפסח החמץ מותר. המחלוקות ההלכתיות נוגעות לחלב המגיע מבהמת גוי האוכלת חמץ בפסח עצמו או בהמת יהודי המכורה לגוי במכירת חמץ ואוכלת חמץ והוא נסב סביב המונח ההלכתי ‘זה וזה גורם’ – מוצר שנוצר על ידי שילוב של גורם היתר וגורם איסור (ע”ז מח: ; שו”ע יו”ד קמב יא). להלכה נפסק כי ‘זה וזה גורם – מותר’ ואם כן חלב של פרה שאכלה חמץ אמור להיות מותר משום שלא רק החמץ גרם לפרה להפיק חלב. המגן אברהם (תמה, ה) סובר כי כלל זה אינו חלל בפסח. בקהילות ישראל בעבר היו כאלה שנהגו לקנות את כל החלב לצורך הפסח לפני החג, בכדי שלא לקנות בפסח חלב שבא מפרות שאכלו חמץ כמזון עיקרי בחג. (או”ח תמ”ח ומגן אברהם, וכן שערי תשובה ומשנה ברורה סוף סימן תמח).
אמנם רוב הפוסקים סוברים שגם בפסח ‘זה וזה גורם מותר’ (שו”ע, ש”ך, גר”א). לפרי מגדים ולמשנה ברורה (תמח, לג) שיטה יחודית: 24 שעות לאחר שהבהמה אכלה חמץ החלב יהיה מותר.
למעשה, כיום המחלבות והרפתות עוברות ל’נוהל פסח’ כבר ימים רבים לפני פסח, הרפתות מנוקות ומזונן של הפרות מוחלף בהדרגה למזון כשר לפסח (אחת הסיבות לכך היא על מנת לתת לפרות אפשרות להתרגל למזון החדש ולא לגרום לירידה בתקופת החלב או לשינוי באיכותו) וכמו כן המחלבות עצמן מוכשרות לפסח. נמצא שלמעשה במציאות הישראלית של משק החלב היום אין בשוק חלב שמקורו מבהמה שאכלה חמץ לא לפני פסח ובטח לא בפסח עצמו.
גם בחו”ל ישנן מערכות כשרות הדואגות לקהילות לפני הפסח לסדרות יצור מיוחדות של חלב מבהמות שלא אכלו חמץ והכשרת המחלבה לפסח. למעשה זוהי אופציה יקרה מאוד המעלה מאוד את מחיר החלב.
עכשיו נוכל להבין את הכיתוב המבלבל: כדי להפיס דעת המחמירים המחלבות כותבות על החלב הכשר לפסח שלפני החג את הכיתוב ‘כשר לפסח – ערב פסח’ ומחלבות אחרות מסמנות את החלב שנחלב בפסח כ’כשר לפסח’ ואת החלב של ערב פסח כ’כשר לפסח למהדרין’. למעשה, מבחינה עקרונית מדובר בחומרא שאיננה מעיקר הדין. גם אם נשאר חמץ במזון הכשל”פ בוודאי שאין זה מזונה העיקרי של הפרה ובוודאי שהדבר מותר גם לשיטה המחמירה ביותר, ומעולם לא שמענו אפשרות לחדירת חמץ למערכת החליבה ולחלב עצמו (בנתיב החלב ב’ ובעריכת ידידי הרב וייטמן שליט”א) – כך שלמעשה אפשר לשתות חלב בפסח ללא חשש.

הכותב מומחה לכשרות תעשייתית ולחומרי גלם ומשמש ראש מערך הכשרות ‘צהר פקוח מזון בע”מ’

אולי יעניין אתכם:

על החירות

על החירות מאת: הרב אורי איינהורן, כפר שמריהו בעולם בו האדם ניצב במרכז, החירות אינה אלא אחיזת עיניים במגילת העצמאות האמריקאית, שנוסחה ברובה ע”י תומאס

קרא עוד »

גלות מנטאלית

גלות מנטאלית מאת: הרב אורי איינהורן, כפר שמריהו קל להוציא את בני ישראל ממצרים – אבל קשה להוציא את מצרים מבני ישראל לאחר שיוצא משה

קרא עוד »
נגישות